قبح...

وقتی قبح یه چیزی بریزه...

نه یک بار...

بلکه ممکنه صد هزار بار بریزه...

میشه ساعت یک و شب بخیر بدون بغل...

و...

ثانیه ها بدون وقفه میسوزند و...

ساعت ها میگذرند...

دو...

سه...

چهار...

و تو همچنان...

گذر عمر ، نظاره میکنی...!!!

هووووووووووففففففففففف...

بیخیالش...

من و خداهه و هات چاکلت...

همین الان یهوویی...!!!

همین...

...!!!

و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من...


برچسب ها: بریزه
زمان: 2015-06-12 17:24:05